Haberler

Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü; tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi esnasında uyulacak esasların, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde 17.12.2018 tarihinde muhtelif değişiklik yapıldığı, söz konusu değişikliklerin dercedildiği Genelge metni ektedir. İçeriği pdf olarak görüntülemek için tıklayınız