Hizmetlerimiz

Veri Transferi

TGM hizmet verdiği firmalara onların adına yaptığı işlemler ile ilgili oluşan tüm bilgileri elektronik ortamda paylaşılması ile ilgili her türlü bilgiyi XML, Web Service, Excel vb.. yöntemler ile paylaşabilmektedir.