Sirküler

Sirküler No: 2021/074


Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması hakkında Kanun

 

7267 Türkiye Cumhuriyeti ile Efta Devletleri (İsviçre, Lihtenştayn, Norveç ve İzlanda ) Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun resmi gazetede yayımlanmıştır.

İlgili kanun resmi gazetenin https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210203-15.htm linkinde yayımlanmıştır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.