Sirküler

Sirküler No: 2021/080


4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile Gümrük Kanunun Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna başlıklı 167.md'ye göre UEFA Şampiyonlar ligi 2021 finali kapsamında muafen serbest dolaşıma sokulacak eşyanın satılması halinde gümrük vergileri aranmayacaktır.

 

İlgili Karar https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210206-19.pdf linkindeki resmi gazetede yayımlanmıştır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.