Sirküler

Sirküler No: 2021/081


Serbest bölgeler ücretlere ilişkin gelir vergisi istisnasında FOB ihraç oranı 2020 yılı için yüzde 80'e indirilmiştir.

Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilmektedir.

 

Bugünkü resmi gazetede yayımlanan “3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamında FOB Bedelinin En Az yüzde 85’i Olarak Belirlenmiş Olan Yurt Dışına İhraç Oranının, 2020 Yılı İçin yüzde 80 Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3516)” ile yurtdışına ihraç oranı % 80’e indirilmiştir.

 

İlgili karar https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210206-18.pdf linkinde yayımlanmıştır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.