Sirküler

Sirküler No: 2021/086


2019/1 sayılı CE Tebliği; Fanlar (8414.59) ve Plastik maddelerden izole edici bağlantı parçaları (8547.20) kapsam dışı tespiti

 

Gümrük müşavir derneklerince 2019/1 sayılı CE Tebliği kapsamında yer alan 8414.59.25.90.00 ve 8414.59.35.90.00 G.T.İ.P’li fanların kontrole tabi tutulma kriterindeki "evlerde kullanılanlar" ifadesi ve 8547.20.00.00.00 G.T.İ.P numaralı ürünlere ilişkin olarak  önceki Tebliğde bulunan  " sadece “PVC Kuru Yer Buvatları”  tanımının 2021/9 sayılı Tebliğde bulunmaması nedeniyle hangi ürünlerin denetime tabi tutulacağına ilişkin bilgilendirme talebinde bulunulmuştur.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden cevaben alınan yazıda; 8414.59.25.90.00 ve 8414.59.35.90.00 G.T.İ.P numarasında sınıflandırılan fanlar ve 8547.20.00.00.00 G.T.İ.P numarasında sınıflandırılan plastikten izole edici bağlantı parçalarından hangi ürünlerin 2019/1 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında olup olmayacağına  ilk önce ilgili gümrük idaresince karar verileceği, bu kararın verilmediği durumlarda ise nihai sonucun TSE tarafından belirleneceği bildirilmiştir.

Konuya ilişkin TC Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün bila tarih E-24545304-553.02-00061255227 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.