Sirküler

Sirküler No: 2021/087


2021/9 sayılı CE Tebliği 8425.42.00.00.00 ve 8425.49.00.00.00 GTİP'li ürünlerde kapsam dışı uygulaması

 

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği’nce 2020/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği kapsamında yer alan “8425.42.00.00.00 - - Diğer hidrolik krikolar ve ağır yük kaldırıcıları (hidrolik)” ve  “8425.49.00.00.00  - - Diğerleri “nin karşısında “motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç” ibaresinin yer aldığı, ancak 2021/9 sayılı ÜGD Tebliğinde ise bu ifadenin kaldırılmış olması sebebiyle uygulama hakkında bilgi talebinde bulunulmuştur.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün cevabi yazısında; 2020 yılı içerisinde Gümrükler Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar neticesinde yukarıda zikredilen GTİP'lerden yapılan bazı başvuruların motorlu kara taşıtlarında kullanıldığının ilgili gümrük idaresine beyan edildiği ancak bu beyanın kabul edilmediği, akabinde gerçekleştirilen TSE denetiminde ise söz konusu ürünlerin motorlu kara taşıtlarında kullanılmadığı bilakis Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında yer aldığı anlaşıldığından;

2021 yılı mevzuat revizyon çalışmaları neticesinde mezkur GTİP'ler karşısında yer alan motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç ibaresinin kaldırıldığı, bir ürünün motorlu kara taşıtlarında kullanılıp kullanılmayacağı ve sonuç itibari ile kapsam dışı olup olmayacağına dair kararın TSE'ye bırakıldığı bildirilmiştir.

Konuya ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün 11.02.2021 tarihli 61270243 sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.