Sirküler

Sirküler No: 2021/088


Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmıştır

Gümrük Yönetmeliği'nin Geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğe göre;

Bu fıkranın eklendiği 20.10.2020 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkün hale gelmiştir.

 

Ayrıca, dolaylı temsilci sıfatıyla posta idaresi tarafından dolaylı temsilci sıfatıyla elektronik beyanı yapılan posta gönderilerinin çıkış bildiriminin, taşıyıcıdan bilgi alınmak suretiyle posta idaresince verilebileceği ve eşyanın çıkışına ilişkin bilgilerin gümrük idaresince kontrol edildikten sonra çıkış bildiriminin onaylanacağına ilişkin hüküm eklenmiştir.

İlgili Yönetmelik değişikliği bugünkü resmi gazetenin https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210213-21.htm linkinde yayımlanmıştır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.