Sirküler

Sirküler No: 2021/089


Antrepoya eşya getiren araçlara covid-19 için verilen 5 günlük ek süre uygulamasının kaldırılması

 

Geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşyanın antrepoya alınabilmesi için verilen antrepo beyannamesinin, taşıtın antrepoya gelişini takip eden iki iş günü içerisinde tescil edilmesine ilişkin süreye ek olarak verilen 1 günlük ek sürenin Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde, 5 iş günü olarak uygulanması yönündeki talimatın sonlandırılması, ancak ilgilisi tarafından gümrük müdürlüğüne başvuruda bulunulması ve gümrük müdürlüğünün de başvuru içeriği ek süre talebinin gerekliliğine dair olumlu kanaatinin var olması halinde, söz konusu ek sürenin azami 5 iş günü olarak uygulanmasının mümkün bulunduğu bildirilmiştir.

Konuya ilişkin Gümnrükler Genel Müdürlüğü’nün 27.01.2021 / 60957699 tarih sayılı yazısı eklidir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.