Sirküler

Sirküler No: 2021/094


Bitki Sağlık Sertifikasının düzenlenmesi


Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü’nce Karayolu ile girişi yapılmak istenen ürünlerin aynı parti olması ve aynı partiye ait ürünlerin birden fazla taşıma aracı ile gelmesi durumunda Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden talep edilen görüş doğrultusunda, Bitki Karantinası Yönetmeliği ve Bitki Karantinası Numune Alma Talimatı değişikliğinde değerlendirmeye alınıncaya kadar;


Türkiye’ye karayoluyla girişi yapılmak istenen ayni partiye ait bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin birden fazla taşıma aracı ile gelmesi durumunda da her taşıma aracına bir Bitki Sağlık Sertifikasının düzenlenmiş olmasının gerektiği,


Tüm araçlardan paçal numune alınarak tek analiz yapılmasının talep edilmesi halinde,


-Tüm araçlardan paçal numune alınarak paçal numunenin analize gönderilmesi durumunda, analiz sonucunda karantina riski tespit edilirse bütün araçlar muhteviyatı ürünlerin mahrece iade/imhasının kabul edileceğine dair imzalı/onaylı taahhütname alınması,


- Bitki Karantinası Kayıt ve Takip Sisteminde (BKKTS), bir sevkiyat başvurusunda bir Bitki Sağlık Sertifikası dikkate alındığından, tek bir Bitki Sağlık Sertifikası numarasının BKKTS'de ilgili alana yazılması, aynı partiye ait diğer Bitki Sağlık Sertifikası numaralarının "Açıklama" kısmına tek tek yazılarak başvuruların gerçekleştirilmesi gerektiği bildirilmiştir.


Konuya ilişkin Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü’nün 16.02.2021 tarihli 487360 sayılı yazısı eklidir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.