Sirküler

Sirküler No: 2021/096


2021 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanı


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2021 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsayan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5) bugünkü resmi gazetede yayımlanmıştır.


Tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, belirlenen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.


İlgili Tebliğ ve 2021 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemleri gösterir tablo https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210219-8.htm linkindedir.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.