Sirküler

Sirküler No: 2021/098


Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3558)

 

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar (2017/9901)'a geçici madde eklendi.

 

Geçici maddeye göre Karar'ın 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen beşeri tıbbi ürünlerin fıyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri, 2021 yılı için, bir önceki dönemde uygulanan 1 (bir) Avro değerinin yüzde 20 fazlasını geçemeyecektir.

 

Ayrıca, Kararın yayımlandığı 19.02.2021 tarihinde Fiyat Değerlendirme Komisyonunun toplanarak AVRO değerini ilan edeceği ve ilan edilen AVRO değerinin Komisyon kararının ilanından sonraki ilk gün geçerli olacağı hükme bağlanmıştır.

 

Konuya ilişkin Karara bugünkü resmi gazetenin https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210219-3.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.