Sirküler

Sirküler No: 2021/099


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3557)

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3557) ile Karar’ın 7 inci maddesinin a ve ç bentlerinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişikliğe göre; 32 sayılı Kararın “kıymetli madenler, taşlar ve eşyaları” düzenleyen 7. Maddesinin 1 inci paragrafındayer alan "Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde Türkiye'ye ithali ve ihracı serbesttir" cümlesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenlemeye yetkili olduğu ibaresi eklenerek, İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’in sayısı 2017/4 olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca, aynı maddenin 2 inci paragrafına "Dahilde işleme rejimi kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithali serbesttir" ifadesi dahil edildi. Yeni düzenlemede bakanlığın işlenmemiş kıymetli maden ithaline ilişkin düzenlemeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Maddenin ç bendinde değişiklik yapılarak, ihtiyaç duyulması halinde standart işlenmemiş kıymetli madenlerin yolcu beraberinde yurda getirilmesine ilişkin bakanlığa düzenleme yetkisi verilmiştir.

Konuya ilişkin Karar bugünkü resmi gazetenin https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210219-2.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.