Sirküler

Sirküler No: 2021/102


TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2021-32/60)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2008-32/34)’in “Kıymetli maden ve taşlar” başlıklı 6ncı maddesinde değişiklik yapılmıştır.

 

Yapılan değişikliğe göre; Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde Gümrük İdarelerine ayar raporu ibraz edilmesi zorunluluğu getirilerek, bu ayar raporlarının yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce düzenlenebileceği cümlesi eklenmiştir.

 

Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerince standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithal edilebilecektir.

 

İşlenmemiş kıymetli madenlerin yalnızca “peşin”, “mal mukabili” ve “bedelsiz” ödeme şekilleri ile ithalatı yapılabilecektir.

 

İşlenmemiş kıymetli madenlerin “bedelsiz” ödeme şekliyle ithali ancak;

  • Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında,
  • Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine eklenmek üzere aracı kuruluşları aracılığıyla ithalinde,
  •  ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla ilgili ihracat bedellerinden mahsup edilmek üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla ithali durumlarında, olabilecektir.

 

Ayrıca, işlenmemiş kıymetli madenlerin ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla ilgili ihracat bedellerinden mahsup edilmek üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla “bedelsiz” ödeme şekliyle ithalatı mümkün hale getirilmiş olup  ancak, mahsup edilecek bedele ilişkin fiili ihracatın kıymetli madenlerin ithal edilmesinden önce gerçekleştirilmiş olması zorunludur. Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin bu kapsamda ithalinde, söz konusu kıymetli madenlerin Borsa İstanbul A.Ş.’ye teslimini müteakip standart işlenmemiş kıymetli madene dönüştürülmesi zorunlu olup rafinasyon için gerekli süreçler Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Borsa İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenen esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

 

Konuya ilişkin Tebliğ bugünkü resmi gazetenin https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210221-10.htm linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.