Sirküler

Sirküler No: 2021/104


Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 20.02.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

İthal veya imal edilen cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınmasına ilişkin işlemlerde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

 

Yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt altına alınması başvuruları yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren üç yüz altmış beş gün içerisinde yapılabilecektir. (Söz konusu süre daha önce 120 gün olarak uygulanıyordu.)

 

Yönetmelik kapsamındaki liste tanımlarında da bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

Buna göre, "siyah liste", kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, bertaraf veya ihraç edildiği Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilmiş, uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde ülke sınırları içinde kullanımda olduğu tespit edilmiş ve kesintisiz 7 yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almamak suretiyle beyaz listeden çıkarılmış cihazlara ait IMEI numaralarından oluşacaktır.

 

"Gri liste" ise beyaz ve siyah liste dışında kaldığı tespit edilen ancak elektronik haberleşme hizmetini ülke sınırları içinde geçici olarak alan cihazlara ait IMEI numaralarını kapsayacaktır.

 

Yönetmeliğe eklenen "Finansman borcu bulunan cihazlar" başlıklı 19/B maddesi gereğince ithalatçılar beyaz listeye kaydettikleri IMEI numaralarından işletmeciler (mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan veya mobil elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketler ) tarafından finansman borcu bulunan cihaz olarak bildirilebilecek olanları MCKS’ye (Mobil Cihaz Kayıt Sistemi) beyan edebilecekler.

 

Konuya ilişkin Yönetmelik değişikliği https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210220-16.htm linkinde yayımlanmıştır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.