Sirküler

Sirküler No: 2021/106


7602.00.90 Alüminyum hurdaların sınıflandırılması

 

Gümrük İdaresince tereddüde düşüldüğü, yani tarifenin tam olarak belirlenemediği durumda 7602.00.90 Hurdalar başlığı altında yer alan “Alüminyum hurda tabiri, kırılmış, kesilmiş veya eskimiş olmaları nedeniyle kendi orijinal kullanımlarına uygun durumda olmayan eski aluminyum eşya ile bu eşyaların hurdaları anlamına gelir” ifadesinden hareketle eşyanın hurda olup olmadığının tespiti açısından, eşyanın teknik özellikleri hakkında bilgi almak üzere talep edilen Ekspertiz ve/veya Bilirkişi Raporlarının sonuç kısmında; “Kırılmış, kesilmiş veya eskimiş olan eşyanın bulundukları halde veya tamir edilmek yahut yenilenmek suretiyle kendi orijinal kullanımlarına uygun duruma getirilip getirilmeyeceği” hususunun açıkça belirtilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Konuya İlişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 09.02.2021 / 61348903 tarih sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.