Sirküler

Sirküler No: 2021/109


Aydınlatma cihazlarında (9405) gözetim uygulamasında değişiklik

 

9405 tarife pozisyonundaki aydınlatma cihazlarındaki gözetim uygulamasında yapılan değişiklikle,

"Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife pozisyonlarından brüt 50 kilogramdan daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır" hükmü yürürlükten kaldırılmış olup, böylece brüt 50 kg altındaki ithalatlar da gözetime tabi olacaktır.

Konuya ilişkin İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü resmi gazetenin https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210224-3.htm linkinde yayımlanmıştır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.