Sirküler

Sirküler No: 2021/110


8518 tarife pozisyonundaki hoparlörlerde uygulanan gözetimden muafiyet hükmünde değişiklik

 

8518 tarife pozisyonundaki hoparlörlerde uygulanan  gözetimden muafiyet hükmünde değişiklik yapıldı.

Daha önce “bir gümrük beyannamesi” kapsamında 25 Kg. ve 50 adetten (her iki koşulu birden sağlayarak) veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaf iken 24.02.2021 tarihinden itibaren “bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi” kapsamında  5 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaf olacaktır.

Konuya ilişkin   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü resmi gazetenin https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210224-4.htm linkinde yayımlanmıştır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.