Sirküler

Sirküler No: 2021/111


Muhtelif eşyada uygulanan gözetim muafiyeti hükümlerinde değişiklik (3921-8208-8301-9105-9609-9613)

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10) kapsamında gözetime tabi olan muhtelif eşyanın gözetimden muafiyet hükmünde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, daha önce  tebliğ kapsamı eşyanın  “bir gümrük beyannamesi” kapsamında ilgili G.T.İ.P’ten CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Doları’nı geçmeyen ithalat gözetim uygulamasından muaf iken yapılan değişiklikle  sadece tablonun ilk altı sırasındaki 3921.90.60.00.11, 8208.30.00.00.00, 8301.40.11.00.00, 8301.40.19.00.11, 8301.40.19.00.19 G.T.İ.P’li ve 8301.60 G.T.P’li eşya için gözetim kıymetinden muafiyet hükmü   "bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi” kapsamında CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Doları’nı geçmemesi" durumunda uygulanacaktır.

Elektrikli duvar saatleri ,kurşun kalemler/ kurşun boya kalemleri ve gazlı cep çakmakları için 24.02.2021 tarihi itibariyle herhangi bir muafiyet uygulanmayacaktır.

TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN GÜMRÜK TARİFE POZİSYONU VE EŞYA TANIMI AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Sıra No

G.T.P

Eşyanın Tanımı

BİRİM GÜMRÜK KIYMETİ*(ABD Doları)

1.

 3921.90.60.00.11

 Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar

2,5 $/Kg

2.

 8208.30.00.00.00

 Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları

25 $/Kg

3.

 8301.40.11.00.00

 Silindirli kapı kilitleri

20 $/Kg

4.

 8301.40.19.00.11

 Soğuk hava depolarına mahsus olanlar

20 $/Kg

5.

 8301.40.19.00.19

 Diğerleri

20 $/Kg

6.

 8301.60

 Aksam ve parçalar

15 $/Kg

7.

 9105.21.00.00.00

 Elektrikle çalışan duvar saatleri

3,50 $/Adet

8.

 9609.10

Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri (sert bir kılıfa yerleştirilmiş uçları ile birlikte)

30 $/Kg

9.

 9613.10.00.00.00

 Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

0,08 $/Adet

10.

 9613.20.00.00.11

 Ateşleme sistemi elektrikli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları

0,16 $/Adet

11.

 9613.20.00.00.19

 Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları

0,08 $/Adet”

* Kg: Brüt Ağırlık

Konuya ilişkin İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü resmi gazetenin https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210224-6.htm linkinde yayımlanmıştır.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.