Sirküler

Sirküler No: 2021/112


Ölçü transformatörler, voltmetreler ve ampermetrelerde gözetim muafiyetinde değişiklik yapılmıştır

 

Ölçü transformatörleri (8504.31.29.00.00) , voltmetreler - ampermetrelerde( 9030.33.70.90.00 - 9030.39.00.19.00 )  uygulanan  gözetimdeki muafiyet hükümlerinde değişiklik yapılmıştır.

Daha önce “bir gümrük beyannamesi” kapsamında brüt 15 Kg. veya 50 adet veya bunlardan daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından  muaf iken, 24.02.2021 tarihi itibariyle “bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi” kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 5 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaf olacaktır.

Konuya ilişkin İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü resmi gazetenin https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210224-5.htm linkinde yayımlanmıştır.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.