Sirküler

Sirküler No: 2018/002


2018 yılı yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak belirlenmiştir


Sayın İlgili,

Bu günkü resmi gazetenin http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181130-4.htm linkinde yayımlanan   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) uyarınca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

 

Tebliğde bu oranın, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı hükmüne de yer verilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.