Sirküler

Sirküler No: 2021/113


Türkiye-Birleşik Krallık STAsının onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

 

Birleşik Krallık ile Türkiye arasında 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan serbest ticaret anlaşması Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanmıştır.

Onaya ilişkin Karar ekinde Anlaşmanın  Türkçe ve İngilizce metinleri bulunmakta olup, yakın bir zamanda Ticaret Bakanlığı’nca Anlaşma kapsamında tercihli tarifeden yararlanacak eşyanın menşeinin tespitine ilişkin Yönetmeliğin yayımlanması beklenmektedir.

“Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”, “Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Menşe Kurallarına Dair Ortak Bildiri”, “Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Mutabakat Zaptı” ve Kuzey İrlanda ile Ticarete İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Teati Edilen Mektupların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3577) bugünkü resmi gazetenin mükerrer sayısının https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2021-02-24&mukerrer=1 linkinde yayımlanmıştır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.