Sirküler

Sirküler No: 2021/115


Peşin ödemeli Dahilde işleme ve geçici ithalat eşyasının kati ithalata çevrilmesi halinde yapılacak işlemler

“Dahilde işleme” veya “geçici ithalat” (5100 veya 5300 rejim kodlu) beyannamelerde 0887 belge kodu ile Transfer Bildirim Formu (TBF) ID numarasının beyan edildiği hallerde, eşyanın 4051 ve 4053 rejim kodu ile serbest dolaşıma girişi sırasında, beyannamenin 44 nolu hanesinde eşyaya ait para transferinin yapıldığı TBF ID ile kullanıldığı ilgili beyannamelere ilişkin bilgilere yer verilerek bu durumun tevsik edilmesi suretiyle 4-peşin (kağıt ortamı) ödeme şekli ve “0105” belge koduyla işlem yapılmasının mümkün olduğu bildirilmiştir.

 

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 26.02.2021 tarihli 61837455 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.

 


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.