Sirküler

Sirküler No: 2021/117


9603.21.00.00.19 GTİP'li Diş Fırçası İthalatında açılan tarife kontenjanının kullanımına ilişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

9603.21.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 1/2/2021 tarihli ve 3472 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarını düzenleyen İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/3) bugünkü resmi gazetede yayımlanmıştır.

 

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde bulunan “İthalat Belge İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılacaktır.

 

Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, “İthalat Belge İşlemleri”  sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri”  ana başlığı altındaki “Yeni Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0951-İthal Lisansı (Korunma)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir.

 

Konuya ilişkin İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/3) bugünkü resmi gazetenin https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210227-2.htm linkinde yayımlanmıştır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.