Sirküler

Sirküler No: 2021/118


Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenecek " Öncelikli Ürün Listesi" nde değişiklik yapılmıştır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenecek yatırımların konusunu oluşturan,  orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünleri ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı   " Öncelikli Ürün Listesi" nde değişiklik yapıldı.

 

Yapılan değişiklikle  Makine sektörüne ilişkin öncelikli ürün listesine ek olarak Kimya (NACE Kodu 20), Eczacılık (NACE Kodu 21), Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 3250), Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE Kodu 26), Elektrikli Teçhizat (NACE Kodu 27), Makine (NACE Kodu 28) ve Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30) sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler de  sektörler bazında listelenerek Tebliğ eki listeye eklenmiştir.

 

İlgili tebliğ ve sektörlere ilişkin ürün listeleri https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210227-2.htm linkinde yayımlanmıştır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.