Sirküler

Sirküler No: 2021/123


Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3583) ve Tebliğ

 

Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3583) ve Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ bugünkü resmi gazetede yayımlanarak, 1 Mart 2021 itibariyle yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşması uyarınca, Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları belirlenmiştir.

Azerbaycan menşeli ürünlerin tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatında gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler (toplu konut fonu vb.)  "0" (sıfır) olarak uygulanacak. Bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler (toplu konut fonu vb.) uygulanacaktır

Tarife kontenjanlarının dağıtımı 1512.19.90 , 1516.20.98, 1701.99.10 ve 2007.99 pozisyonları için Talep Toplama Yöntemine (TTY) göre; diğer tarife pozisyonlarında ise  Beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY) ile yapılacaktır.

Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, aşağıdaki tabloda yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

Dağıtımı BSGTY’ye göre yapılacak olanlar için gümrük beyannamesinin tescili esnasında tarife kontenjanından yararlanılacağının beyan edilmesi müracaat hükmünde olacaktır.

BSGTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanı tahsisi gümrük beyannamesinin tescili aşamasında ilgili muafiyet kodunun seçilmesi ile suretiyle yapılacaktır.

G.T.İ.P.

Tarife Kontenjanı Miktarı (yıllık)

0406.90.99.00.11

 

100 ton

0406.90.99.00.12

0406.90.99.00.19

0806.10.10

3.500 ton

0808.10.80

3.000 ton

0809.40

3.000 ton

0810.70

30.000 ton

0902.30

300 ton

1512.19.90

5.000 ton

1516.20.98

2.500 ton

1701.99.10

5.000 ton

1806.90.19

1.250 ton

2001.10

500 ton

2002.90.99

750 ton

2007.99.97.00.13

 

 

3.000 ton

2007.99.97.00.14

2007.99.97.00.15

2007.99.97.00.16

2007.99.97.00.17

2007.99.97.00.18

2009.79.19

2.000 ton

2204.21.96

9.000 hl

 

Konuya ilişkin Karar ve Tebliğ aşağıudaki linklerde yayımlanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210302-20.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210302-19.htmSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.