Sirküler

Sirküler No: 2021/126


INCOTERMS 2020 DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde sigorta masrafları

 

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 26.02.2021 / 61634634 tarih, sayılı yazılarıyla INCOTERMS 2020 DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde sigorta giderlerinin ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin açıklamalar yapmıştır.

Yazıya göre;

Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commarce – ICC) tarafından yayımlanan 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe giren INCOTERMS (İç ve Dış Ticarete İlişkin Ticari Terimlerin Kullanımı İçin ICC Kuralları) 2020 metni incelendiğinde, DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinin her üçü ile ilgili olarak aynı şekilde ayrı ayrı;

“A Satıcının Yükümlülükleri

A5 Sigorta

Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur."

"B Alıcının Yükümlülükleri

B5 Sigorta

Alıcının satıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğünün olmadığı ancak, alıcı, satıcının talebi üzerine, hasarı ve masrafları satıcıya ait olmak üzere, satıcının sigorta yaptırabilmek için gereksinim duyduğu bilgileri satıcıya sağlamalıdır.” İfadelerine yer verildiği ve taraflarca aksinin kararlaştırılmamış olması kaydıyla, INCOTERMS 2020`de yer alan DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde mallara ilişkin tüm ziya ve hasarın teslim yerine kadar satıcıya ait olduğu, bu teslim şekillerinde sigorta masraflarının satıcıya ait olduğunun anlaşıldığı ,

Bu çerçevede, INCOTERMS 2020 kapsamında bulunan işlemlerde, her bir beyanname için yükümlülerden sigorta yükümlülüğünün kimde olduğunu gösteren belge ibrazı istenmesine ihtiyaç bulunmadığı,

Ancak, tarafların kendi aralarında farklı bir düzenlemeye gitmelerinin de söz konusu olabileceği gözden uzak tutulmaması gerektiğinden, alıcının sigorta masraflarını üstlenmesi durumunda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 27/1-e maddesi uyarınca bu giderlerin gümrük kıymetinin tespitinde dikkate alınması gerektiği,

Beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda tereddüt hasıl olması durumunda da konunun 2012/29 sayılı Genelge kapsamında araştırma konusu yapılabileceği açık olduğu belirtilmiştir.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısı ekte gönderilmiştir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.