Sirküler

Sirküler No: 2021/127


Form A ile beyannamede kayıtlı ihracatçı farklı ise ayrıca değişik ithalatçılar tarafından düşümlü FORM A kullanılamayacağı

 

T.C.TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 01.02.2021 / 60531051 tarih sayılı ekli yazıları ile; 

Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminin amacı göz önünde bulundurulduğunda ilgi (a) da kayıtlı yazımızda da ifade edildiği üzere Form A Menşe Belgesinin 1 no.lu kutusunda belirtilen ihracatçı ile söz konusu belgenin ekinde ibraz edildiği serbest dolaşıma giriş beyannamesinde kayıtlı ihracatçının aynı olmaması durumunda genelleştirilmiş tercihler sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanılmasının mümkün bulunmadığı,

İthalatçısı belli olmayan bir Form A Menşe Belgesi kapsamı eşya için ayrı ayrı gümrük müdürlüklerinde ya da aynı gümrük müdürlüğünde farklı ithalatçılar için 2014/7064 sayılı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar kapsamında işlem yapılmaması gerektiği bildirilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.