Sirküler

Sirküler No: 2021/132


Suriye'ye "Vinil Asetat Kopolimerleri" İhracatı

 

"Suriye'ye İhracı ve/veya Suriye'ye Transitinde Gümrük Hizmeti Verilmeyecek Eşya Listesi"nin 27. sırasında yer alan "Vinil Asetat" ticari tanımından, 2915.32.00.00 GTİP'te sınıflandırılan "Vinil Asetat" cinsi eşyanın anlaşılması gerektiği, 3905.21.00.00.00 GTİP'te sınıflandırılan "Vinil Asetat Kopolimerleri" cinsi eşyanın Suriye'ye ihracında ve transitinde gümrük hizmeti verilmesinde bir sakınca bulunmadığı belirtilmektedir.


Konuay ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 05.02.2021 / 61238778 tarih sayılı yazısı aşağıdadır.


T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı       :E-21558579-166.99[GGM-08]-

Konu     :Suriye'ye "Vinil Asetat Kopolimerleri" İhracatı

 

05.02.2021 / 61238778

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Ülkemiz ile Suriye arasındaki ticarette verilecek gümrük hizmetleri 2019/16 ve 2020/20 sayılı Genelgeler ile düzenlenmiş olup, bu kapsamda, "Suriye'de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri" Bakanlığımız internet sayfasında duyurulmuştur.

Konu ile ilgili olarak ……….. firmasından Bakanlığımıza intikal eden 06.01.2021 tarihli dilekçede, "Suriye'ye İhracı ve/veya Suriye'ye Transitinde Gümrük Hizmeti Verilmeyecek Eşya Listesi"nde yer alan "Vinil Asetat" cinsi eşyanın 2915.32.00.00 GTİP'te sınıflandırıldığı, ancak firmalarınca Suriye'ye ihracı yapılan eşyanın 3905.21.00.00.00 GTİP'te sınıflandırılan "Vinil Asetat Kopolimerleri" olduğu ve bahse konu düzenlemenin, "Vinil Asetat Kopolimerleri" eşyasının ihracat işlemlerinde sıkıntılara ve gecikmelere yol açtığı ifade edilerek konuya açıklık getirilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu "Suriye'ye İhracı ve/veya Suriye'ye Transitinde Gümrük Hizmeti Verilmeyecek Eşya Listesi"nin 27. sırasında yer alan "Vinil Asetat" ticari tanımından, 2915.32.00.00 GTİP'te sınıflandırılan "Vinil Asetat" cinsi eşyanın anlaşılması gerekmekte olup, 3905.21.00.00.00 GTİP'te sınıflandırılan "Vinil Asetat Kopolimerleri" cinsi eşyanın Suriye'ye ihracında ve transitinde gümrük hizmeti verilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge MüdürlüklerineSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.