Sirküler

Sirküler No: 2021/134


6506.10.10.90.00 [Koruyucu Başlıklar-Plastikten-Diğerleri] Tareks başvurusu

 

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün 25.02.2021 / 61799648 tarih, sayılı yazısında;

6506.10.10.90.00 [Koruyucu Başlıklar-Plastikten-Diğerleri] Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ürünler hem 2021/11 sayılı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği, hem de 2021/25 sayılı Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamında ithalatta ürün güvenliği denetimlerine tabi olduğu,

Söz konusu GTİP’in karşısında yer alan parantez içi ifadeye bakıldığında 2021/11 sayılı ÜGD Tebliğinde “Yalnızca Kişisel Koruyucu Donanımlar”, 2021/25 sayılı ÜGD Tebliğinde ise “Kişisel Koruyucu Donanımlar Hariç” ibaresinin yer aldığı,

Bu çerçevede, mezkur GTİP altında ithal edilmek istenen ürünler için TAREKS üzerinden başvuru yapılırken, anılan ürünler kişisel koruyucu donanım niteliğinde ise 2021/11 sayılı ÜGD Tebliğinin, bu nitelikte değiller (motosiklet veya araç kaskları ve koruyucuları vb) ise 2021/25 sayılı ÜGD Tebliğinin seçilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu yazı aşağıya çıkarılmıştır.

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı       :E-24545304-553.02

Konu     :6506.10.10.90.00 Gtip'li Koruyucu Başlıklar

 

25.02.2021 / 61799648

DAĞITIM YERLERİNE

6506.10.10.90.00 [Koruyucu Başlıklar-Plastikten-Diğerleri] Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ürünler hem 2021/11 sayılı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği, hem de 2021/25 sayılı Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamında ithalatta ürün güvenliği denetimlerine tabidir.

Söz konusu GTİP’in karşısında yer alan parantez içi ifadeye bakıldığında 2021/11 sayılı ÜGD Tebliğinde “Yalnızca Kişisel Koruyucu Donanımlar”, 2021/25 sayılı ÜGD Tebliğinde ise “Kişisel Koruyucu Donanımlar Hariç” ibaresi yer almaktadır.

Bu çerçevede, mezkur GTİP altında ithal edilmek istenen ürünler için TAREKS üzerinden başvuru yapılırken, anılan ürünler kişisel koruyucu donanım niteliğinde ise 2021/11 sayılı ÜGD Tebliğinin, bu nitelikte değiller (motosiklet veya araç kaskları ve koruyucuları vb) ise 2021/25 sayılı ÜGD Tebliğinin seçilmesi gerekmektedir.

Binaenaleyh, belirtilen usule aykırı şekilde başvuru yapıldığının denetim esnasında tespit edilmesi durumunda başvurunun “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu” olarak değil, “İptal: Denetmen İptali” olarak sonuçlandırılması gerekmektedir.

Ayrıca, keyfiyet Türk Standardları Enstitüsüne iletilmiştir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

VEYSEL PARLAK

Bakan a.

Genel Müdür

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge MüdürlükleriSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.