Sirküler

Sirküler No: 2018/003


Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği/Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sayın İlgili,

06.12.2018 tarihli 30617 sayılı resmi gazetede yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) ile;

 

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’in 42/A maddesinde belirtilen Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni için Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç olmak üzere en az yüz işçi istihdam ediyor olma koşulu getirilmiştir.

 

Tebliğe eklenen Geçici Madde 1 ile; bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği 06.12.2018 tarihi itibariyle 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninden faydalanma hakkı bulunan statü belgesi sahiplerinin, statü belgelerinin geçerlilik süresi boyunca en az yüz işçi istihdam ediyor olma koşulunu sağlamadan bu kolaylıklardan faydalanmaya devam edebilecekler.

 

Tebliğ, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181206-4.htm linkinde yayımlanmış olup, 42/A maddesinde yapılan değişiklikler ekli tabloda gösterilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.