Sirküler

Sirküler No: 2021/145


Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)'inin kullanılmış eşya izin başvurularına ilişkin  eklerinde değişiklik yapılarak, Tebliğin ekinde yer alan  Ek-2A ve Ek-2B yürürlükten kaldırılmış ve yerine  EK-2 formu eklenmiştir.

Başvuru Formu formatında değişiklik yapılmamış, ancak başvuru sırasında aranan belgelerde bazı değişiklikler yapıldığı görülmüştür.

0962-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı) ve 0965-TPS-İzin Belgesi (Kati İthalat) başvurularında kullanılabilecek belgelere Teşvik Belgesi ve Uygunluk Belgesi eklenirken "ön kapasite raporu" çıkarılmıştır.

0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste) başvurularında  belgelere ;

-Teşvik Belgesi ( Eşya Grup I kapsamında ve Teşvik Belgesi beyan edilmiş ise}

-Uygunluk Belgesi (Eşya Grup 2 kapsamında ise) eklenmiştir.

Teşvik Belgesi veya Uygunluk belgesi sunulması durumunda diğer belgelerin (Kapasite Raporu , Hizmet Yeterlilik Belgesi veya belge sahibi ile sözleşme, 'Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya belge sahibi ile sözleşme, başvuru sahibinin kendi ihtiyacı ve kullanımını gösteren belge veya başvuruyu destekleyici diğer bilgi ve belgeler) ibrazı ihtiyari olacaktır.

Konuya ilişkin Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210312-6.htm linkinde yayımlanmıştır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.