Sirküler

Sirküler No: 2021/147


Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19 Biyosidal Ürün Analizleri Hakkında Talimat

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu “Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19 Biyosidal Ürün Analizleri Hakkında Talimat” konulu bir Duyuru yayımlamıştır.

Duyuruda; İnsan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünlerin (Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görev, yetki ve sorumluluğunda olduğu anımsatılarak bu ürün gruplarının ruhsatlandırılmasına yönelik iş ve işlemlerin 18.11.2019 tarihli E.4025 sayılı Makam Oluru ile Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına dahil edildiği,

Biyosidal ürünlerin ruhsata esas analizleri Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 28.01.2019 tarihli ve E.519 sayılı Makam Oluru ile yayımlanan "Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimat’a” göre yaptırılmakta iken ilgili talimatın yürürlükten kaldırıldığı ifade edildi. Yapılan güncelleme ile ürün tipi-1 ve ürün tipi-19 biyosidal ürünlerin kapsamdan çıkarıldığı,

Bu kapsamda güncel bilimsel veriler ışığında “Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19 Biyosidal Ürün Analizleri Hakkında Talimat” hazırlandığı belirtildi. Bu talimat yayımlanmadan önce başlatılan analizlerin 28.01.2019 tarihli E.519 sayılı talimata göre, talimatın yayımlanmasından sonra yapılacak analizlerin ise bu talimata göre yapılması için hazırlanan " Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19 Biyosidal Ürün Analizleri talimatına göre yapılması gerektiği belirtilmiştir.

İlgili duyuru https://www.titck.gov.tr/duyuru/biyosidal-firmalarinin-ve-biyosidal-urun-analizi-yapan-laboratuvarlarinin-dikkatine-09032021093042linkinde yayımlanmıştır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.