Sirküler

Sirküler No: 2018/004


İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 416)

Sayın İlgili

 

 

07.12.2018 tarihli 30618 sayılı resmi gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 416) ile http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181207-14.pdf  linkinde yer alan ürünlere ilave gümrük vergisi getirilmiştir.

Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesini ti tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.