Sirküler

Sirküler No: 2021/154


Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Tercihli Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek-II’nin uygulanmasına dair usul ve esasları kapsayan

menşe yönetmeliği 19.03.2021 tarihli resmi gazetede yayımlanarak 1 Mart 2021'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

 Anlaşmanın hükümleri kapsamındaki mallar Ek II'de belirlenen menşe kurallarını sağlamak koşuluyla, tercihli muameleye tabi olacaktır.

Tercihli menşe belgesi olarak TR-AZ Menşe İspat Belgesi kullanılacak. Belgenin geçerlilik süresi 10 ay olacaktır.

İkili menşe kümülasyonu uygulanabilecek; bir Taraf Ülke menşeli girdiler, diğer Taraf Ülkede bir ürüne dâhil edildiklerinde, o Taraf Ülke menşeli kabul edilecektir.

Ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 45'ini aşmaması kaydıyla yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilecektir.

Taraflar sınırlı sayıdaki ürün için tarife kontenjanları dahilinde yüzde yüz vergi indirimi sağlayacaklar.

Türkiye'ye ithalde vergi indirimi sağlanan Azerbaycan menşeli ürünler arasında;

- Cester, Parmezan, Felemenk ve benzeri peynirler ,dil peyniri, elma suyu, sofralık üzüm, trabzon hurması, siyah çay, ayçiçek yağı,beyaz şeker, alkolsüz çikolatalar, hıyarlar, fındık ve meyve püreleri, kırmızı şarap gibi ürünler bulunurken,

Azerbaycan'a ithalde vergi indirimi sağlanan Türk menşeli ürünler arasında,

- eritme peynirler, ayçekirdeği, şekerli sakızlar, kaynatılmış tatlılar, karameller, çikolata, domates salçası gibi gıda malzemeleri bulunmaktadır.

Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte transit halinde olan ya da antrepolarda veya serbest bölgelerde geçici depolanan eşyaya, ithalatçı ülkenin gümrük idaresine söz konusu tarihten itibaren dört ay içinde, eşyanın doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren belgelerle beraber ihracatçı ülkenin gümrük idaresince sonradan verilmiş bir “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin sunulması kaydıyla tercihli rejim uygulanabilecektir.

İlgili Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210319-4.htm linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.