Sirküler

Sirküler No: 2021/155


Ardiye Ücretlerinin KDV Kanunu Açısından Durumu

 

TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün  " Ardiye Ücretlerinin KDV Kanunu Açısından Durumu " konulu 19.03.2021 tarihli E.85593407-156.02-0006286789 sayılı ekli yazısında;

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “III/A-2” bölümünden bahisle

" ….Eşyanın, ithalat işlemi gerçekleştikten sonra da gümrük antreposunda kalmaya devam etmesi durumunda gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet için ayı bir fatura düzenlenmesinin mümkün bulunduğu; tek fatura düzenlenmesi durumunda ise; gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen ardiye hizmet bedeline isabet tutarın fatura üzerinde ayrıca gösterilebileceği ya da "İşlem bedelinin .. TL'si gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet bedeline ait." şeklinde bir açıklama yapılabileceği,

 Ayrıca ardiye giderlerinin KDV karşısındaki durumu ile ilgili olarak Gelir idaresi Başkanlığının web sayfasında yer alan 28/1/2015 tarihli ve 39044742-010-142 özelgeden bahisle  "...., gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetlerine ilişkin KDV Kanununun 17/4-o maddesi ile ihdas olunan istisnanın uygulanması açısından gümrük beyannamesinin tescil tarihi kısıtlayıcı bir unsur teşkil etmediği, dolayısıyla, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen söz konusu hizmetlerin gümrük beyannamesi tescil edildikten sonra da verilmeye devam edilmesi halinde de KDV Kanununun 17/4-o (mer’i 17-4/ö) maddesinde yer alan istisna hükmünden yararlanılmasının mümkün bulunduğu, belirtilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.