Sirküler

Sirküler No: 2021/156


Rep, kolza, aspir , ayçiçeği tohum ve yağlarında gümrük vergi oranı değişikliği

 

İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “12. FASIL” tabloda bulunan aşağıda GTİP’leri belirtilen  Rep , kolza , aspir tohumuna ilişkin satırlarda yer alan ürünler için 8 nolu dipnot eklenmek suretiyle 30 haziran 2021'e (bu tarih dahil) kadar gümrük vergisi sıfırlanmıştır..

1205.10.90.00.00 - - Diğerleri

1205.90.00.00.00 - Diğerleri

1207.60.00.00.00 - Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu

Ayrıca, aşağıda gtip’leri belirtilen ayçiçeği tohum ve yağlarına ilişkin 1 numaralı dipnotta değişiklik yapılarak 30 haziran 2021'e (bu tarih dahil) kadar gümrük vergisi sıfırlanmıştır..

İlgili tarife pozisyonları aşağıdaki gibidir.;

Ayçiçeği tohumu veya aspir yağları ve bunların fraksiyonları:

1512.11.10.00.00 - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan  ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)

1512.11.91.00.00 - - - - Ayçiçeği tohumu yağı

1512.11.99.00.00 - - - - Aspir yağı

1512.19.10.00.00 - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)

1512.19.90.00.11 - - - - Ayçiçeği tohumu yağı

1512.19.90.00.19 - - - - Aspir yağı

Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

1514.11.90.00.00 - - -  Diğerleri

1514.19.10.00.00 - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan   ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)

1514.19.90.00.00 - - - Diğerleri

1514.91.90.00.00 - - - Diğerleri

1514.99.10.00.00 - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)

1514.99.90.00.00 - - - Diğerleri

Konuya ilişkin İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3687) bugünkü resmi gazetenin https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-27.pdf linkinde yayımlanmıştır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.