Sirküler

Sirküler No: 2021/158


İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3686)

 

İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede “30. FASIL” altında sınıflandırılan “3002 20” gümrük tarife pozisyonu altındaki “İnsanlar için  kullanılan aşıların “ GTİP’leri (tüm ülkeler için vergi oranı sıfır olarak kalacak şekilde) aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

3002.20.10.00.00
3002.20.90.10.00
3002.20.90.20.11
3002.20.90.20.12
3002.20.90.20.13
3002.20.90.20.14
3002.20.90.20.15
3002.20.90.20.16
3002.20.90.20.19

Konya ilişkin 3686 sayılı Karar bugünkü resmi gazetenin https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-26.pdf linkinde yayımlanmıştır.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.