Sirküler

Sirküler No: 2021/159


Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkındaki 21/7/2004 Tarihli ve 2004/7668 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3690)

 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkındaki 21/7/2004 Tarihli ve 2004/7668 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararının 1 inci maddesinde yer alan “İstanbul Altın Borsasında” ibaresi “Borsa İstanbul Anonim Şirketinde” şeklinde, “işlenmemiş” ibaresi “standart işlenmemiş” şeklinde değiştirilmiştir.

İlgili Maddenin yeni hali aşağıya çıkarılmıştır.

Madde 1 — Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 7 nci maddesi uyarınca, BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİNDE işlem görmek üzere anılan Kararın 2 nci maddesinde belirtilen özelliklere sahip STANDART işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinden, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yapılmaz.

İlgili karar bugünkü resmi gazetenin https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-30.pdf linkinde yayımlanmıştır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.