Sirküler

Sirküler No: 2021/162


Norveç / Revize Elektonik EUR.1 Dolaşım Belgesi

 

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 15.03.2021 / 62298699 tarih, sayılı yazılarıyla; Norveç Gümrük İdaresi'nden alınan 08.12.20202 tarihli yazıya atfen, idarelerince elektronik ortamda düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin biçimine dair bazı değişiklikler yapıldığı ve söz konusu belgelerin kontrolünün https://eur1.tol.no/  internet adresi üzerinden yapılabileceği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin yazı aşağıya çıkarılmıştır.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı       :E-16934678-724.01.02-

Konu     :Norveç / Revize Elektonik EUR.1

Dolaşım Belgesi

15.03.2021 / 62298699

DAĞITIM YERLERİNE

Norveç Gümrük İdaresi'nden alınan ve bir örneği ekte iletilen 8 Aralık 2020 tarihli yazıda özetle, idarelerince elektronik ortamda düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin biçimine dair bazı değişiklikler yapıldığı ve söz konusu belgelerin kontrolünün https://eur1.tol.no/ internet adresi üzerinden yapılabileceği bildirilmektedir.

Bilgileri ile bağlantınız Gümrük Müdürlüklerinin konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Sevil KARACA AYDEMİR

Bakan a.

Daire Başkanı

Ek: 1 adet yazı ve eki.

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.