Sirküler

Sirküler No: 2021/172


Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokol ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun

2 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması TBMM tarafından uygun bulunmuştur. Anlaşmanın protokol ve eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylaması için Cumhurbaşkanı'na yetki verilmiştir.

 

3 Temmuz 2002 tarihinde imzalanan Türkiye ile Bosna ve Hersek arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 5 Mayıs 2003 tarih ve 25099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Revize STA 2 Mayıs 2019 tarihinde imzalanmış olup, STA ile Ülkemizden Bosna Hersek’e ihraç edilen tüm ürünlerde gümrük vergileri ve eş etkili vergiler kademeli olarak azaltılarak 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

 

Ülkemizin Bosna Hersek’ten yaptığı ithalatta ise gümrük vergileri Anlaşmanın yürürlük tarihinden itibaren bazı canlı hayvanlar ve et ve et ürünleri hariç olmak üzere kaldırılmıştır.
 

Bugünkü resmi gazete yayımlanan 7310 sayılı Kanun https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210324-22.htm linkinde yayımlanmıştır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.