Sirküler

Sirküler No: 2021/176


Gümrük Yönetmeliği'nin Geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik kapsamında yapılacak başvurular

 

13.02.2021 tarihli 31394 sayılı resmi gazetede yayımlanan GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile Gümrük Yönetmeliği'nin Geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişikliğe göre;

Bu fıkranın eklendiği 20.10.2020 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkün hale gelmişti.

Bu kez Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 22.03.2021 tarihli 62420403 sayılı ekli yazı ile konuya açıklık getirilerek 13.02.2021 tarihinden önce tescil edilen beyannameler için Geçici 16/3 madde kapsamında başvuruda bulunulabileceği belirtilerek gümrük idarelerince uygulamaya ilişkin yapılacak işlemler hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.