Sirküler

Sirküler No: 2021/189


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/14)

 

Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli ve/veya çıkışlı 8302.10 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)”, 8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ve 8302.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde;

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) uyarınca ÇHC menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemle birlikte Güney Kore ve Makedonya menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında aşağıda yer alan tabloda belirtilen şekilde dampinge karşı kesin önlemin uygulanmasına karar verilmiştir.

Bugünkü resmi gazetede yayımlanan  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/14) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210327-9.htm linkindedir.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.