Sirküler

Sirküler No: 2021/190


Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri

 

Ülkemiz ile Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye) arasındaki ihracat, ithalat ve transit işlemleri ile Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’den Suriye’ye transit işlemlerinde verilecek gümrük hizmetleriyle ilgili usul ve esasların belirleyen ekli 2021/12 sayılı Genelge yürürlüğe girerek, daha önce uygulanan 2019/16 ve 2020/20 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Genelge kapsamında izin başvuruları Genelge ekindeki başvuru formuyla ilgili gümrük müdürlüğüne yapılacak. Ancak, Bakanlıkça belirlenen eşyaya ilişkin başvurular Genel Müdürlüğe yapılacaktır. Bu kapsamda yapılacak başvurular Bakanlık internet sayfasında duyurulacaktır.

Suriye’den transitinde gümrük hizmeti verilmesi uygun bulunan eşya, geçici depolama yerlerine veya gümrük antrepolarına konulmaksızın üçüncü ülkelere veya Suriye’ye sevk edilecektir. Ancak, söz konusu eşyanın deniz yoluyla üçüncü ülkelere sevk edilecek olması durumunda, eşya liman sahasında bulunan geçici depolama yerlerine konulabilecek. Bu kapsamdaki eşya Gümrük Kanununun 46 ncı maddesi uyarınca, gümrük idaresince verilen ilave süreler de dâhil olmak üzere azami 90 gün boyunca, liman sahasında bulunan geçici depolama yerlerinde kalabilecek, 90 günlük süre, son sevkiyatın gümrük işlemlerinin tamamlanmasını müteakip başlayacaktır.

Eşyanın geçici depolamaya alınması uygulaması  31.12.2021'e kadar geçerli olacaktır.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız




Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.