Sirküler

Sirküler No: 2021/192


Hariçte İşleme Rejimi Kapsamında Yurtdışına Gönderilen ve İşlem Gördükten Sonra Geri Gelen Eşyanın Vergilendirilmesi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce  “Hariçte İşleme Rejimi Vergilendirme” konulu yazısında;

Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde ithalat vergilerinin tahsilinde; 4458 sayılı Kanunun 141. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan düzenleme çerçevesinde 2009/15481 sayılı Kararın 129. maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartların sağlanıp sağlanmadığının incelenmesi, söz konusu şartların sağlanması durumunda 141. maddenin beşinci fıkrası kapsamında katma değer üzerinden vergilendirme yapılması, şartların sağlanmadığı durumda ise Kanunun 141. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ithalat vergilerinin, işlem görmüş ürünlere ait ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal edilse idi uygulanacak olan ithalat vergileri tutarının indirilmesi suretiyle hesaplanması gerektiği bildi. Ayrıca, işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin öngörülmüş olması halinde ilave gümrük vergisinin de tahsil edilmesi gerektiği,

Hariçte işleme rejiminde ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasına ilişkin esasların Gümrük Yönetmeliğinin 319. maddesinin dördüncü fıkrası ve 410. maddesinde açıklandığı belirtildi. Yönetmeliğin 319. maddesinin dördüncü fıkrasının b fıkrasında; serbest dolaşıma giriş rejiminde uygulanan ticaret politikası önlemlerinin, standart değişim sistemi de dahil olmak üzere tamir gören eşyaya, hariçte işlemeyi müteakip serbest dolaşıma girişi veya yeniden ithali halinde uygulanmayacağı hüküm altına alındığı, bu çerçevede, hariçte işleme rejiminde ek mali yükümlüğün anılan maddeler kapsamında uygulanması gerektiği bildirilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.