Sirküler

Sirküler No: 2021/197


Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8408.90.41.90.00 gtip'li “gücü 15kW’ı geçmeyen dizel motorlar” ürününe yönelik bir damping soruşturması açılmıştır

 

Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8408.90.41.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “gücü 15kW’ı geçmeyen dizel motorlar” ürününe yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesine dair İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/10) bugünkü resmi gazetede yayımlanmıştır.

Soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilecek ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilecektir.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/10) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210401-12.htm linkindedir.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.