Sirküler

Sirküler No: 2021/204


Kağıtsız İhracat Uygulaması-Belge Tarama

 

BİLGE Sisteminde oluşturulmuş ve elektronik ortamda görüntülenebilen 0701-Önceki Rejime İlişkin TCGB ile 0200- İlk Rejime İlişkin TCGB belgelerinin yükümlülerce ayrıca taranarak beyannameye eklenmesine gerek bulunmamakta olup söz konusu belgelerin Tek Pencere Belge Ekleme uygulamasında taranacak bir belge olarak yer almaması, ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin blokesinin kaldırılmasını ve mavi hat kriterinde işlem gören beyannamelerin de doğrudan "Çıkabilir" statüye gelmesini engellememesine yönelik olarak BİLGE Sisteminde düzenleme yapıldığı bildirilmiştir.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 02.04.2021 / 62937743 tarih, sayılı yazıları aşağıya çıkarılmıştır.

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı        :E-73421605-142-

Konu     :Kağıtsız İhracat Uygulaması-Belge Tarama

02.04.2021 / 62937743

DAĞITIM YERLERİNE

İhracatta Kağıtsız Gümrük İşlemleri kapsamında ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edilmiş ancak taranarak sisteme yüklenmemiş olan belge bulunması halinde, beyannamelerin blokesinin kaldırılmasına izin verilmemesi ve mavi hat kriterinde işlem gören bu durumdaki beyannamelerin de doğrudan "Çıkabilir" statüye gelmemesi yönünde BİLGE Sisteminde kontrol bulunmaktadır.

Halihazırda BİLGE Sisteminde elektronik ortamda olan 0701-Önceki Rejime İlişkin TCGB ile 0200- İlk Rejime İlişkin TCGB belgelerinin beyanı yapılırken belgenin referans alanında beyanname numarası girilmekte ve bu numaraya tıklandığında beyanname bilgileri görüntülenmektedir.

Bu itibarla, BİLGE Sisteminde oluşturulmuş ve elektronik ortamda görüntülenebilen 0701-Önceki Rejime İlişkin TCGB ile 0200- İlk Rejime İlişkin TCGB belgelerinin yükümlülerce ayrıca taranarak beyannameye eklenmesine gerek bulunmamakta olup söz konusu belgelerin Tek Pencere Belge Ekleme uygulamasında taranacak bir belge olarak yer almaması, ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin blokesinin kaldırılmasını ve mavi hat kriterinde işlem gören beyannamelerin de doğrudan "Çıkabilir" statüye gelmesini engellememesine yönelik olarak BİLGE Sisteminde düzenleme yapılmıştır.

Bilgi edinilmesi ve bağlantı gümrük idarelerinizin söz konusu düzenleme ile ilgili olarak bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.