Sirküler

Sirküler No: 2021/205


Birden Fazla Tebliğde Yer Alan GTİP'ler

TC Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nce; Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/18) ile diğer Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri arasında ortak GTİP'ler bulunması halinde, uygulamanın bütünlüğünün sağlanmasını teminen, Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/18) ile ortak GTİP'leri bulunan diğer Tebliğlerde yapılacak başvurularda, 2021/18 dışındaki diğer Ürün Güvenliği Tebliğlerinden başvuru yapılması ve yalnızca bu tebliğler için uygunluk aranması gerektiği bildirilmiştir.

Konuya ilişkin  19.03.2021 / 62506532 tarih sayılı yazı aşağıya çıkarılmıştır.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı        :E-24545304-553.02-  039

Konu     :Birden Fazla Tebliğde Yer Alan GTİP'ler Hk

19.03.2021 / 62506532

DAĞITIM YERLERİNE

Malumları olduğu üzere, Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/18) ile diğer Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri arasında ortak GTİP'ler bulunmaktadır.

Tebliğlerde uygulamanın bütünlüğünün sağlanmasını teminen, Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/18) ile ortak GTİP'leri bulunan diğer Tebliğlerde yapılacak başvurularda, 2021/18 dışındaki diğer Ürün Güvenliği Tebliğlerinden başvuru yapılması ve yalnızca bu tebliğler için uygunluk aranması gerekmektedir.

Bahse konu hususun tüm Gümrük İdarelerine de iletilmesi konusunda gereğini rica ederim.

VEYSEL PARLAK

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükülerine


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.