Sirküler

Sirküler No: 2018/013


Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün ekli 19.12.2018 tarih ve 39925623 sayılı ‘ Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi ‘ konulu yazısına göre;

-Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamında,

-Serbest Bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamında,

-Antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçlemeye tabi tutulduğu hallerde,düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgeleri ikinci bir talimata kadar gerek manuel gerekse elektronik ortamda düzenlenebilecektir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.