Sirküler

Sirküler No: 2018/018


Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

27.12.2018 tarihli 30638 sayılı resmi gazetede yayımlanan ekli  Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 512) ile;

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu ve karşısında tanımı belirtilen eşyann ithalinde 15.02.2020 tarihine kadar (bu tarih değil) geçerli olmak üzere aynı tabloda  gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açıldığı,

 

Tanımı belirtilen eşyanın GTP’ sinde yapılacak değişikliklerin tebliğ ile duyurulacağı,

Tespit edilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta ekli tabloda gösterilen gümrük vergilerinin, bunun dışında yapılacak ithalatlarda ise  yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi oranının uygulanacağı,

 

Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansının düzenleneceği

 

Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olmasının şart olduğu,

 

Karar’ın 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe gireceği,

 

Hususlarına yer verilmiştir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.